Kalkulator akcyzy na samochody 2017

 

Kalkulator do obliczenia wysokości akcyzy wykorzystuje następujące dane

  1. Data pierwszej rejestracji
  2. Rok produkcji
  3. Pojemność silnika (cm3)
  4. Procentową utratę wartości samochodu na podstawie opinii biegłego

Dla samochodów z napędem hybrydowym stawka akcyzy jest o 20% niższa.

Data

pierwszej rejestracji:

Rok

produkcji:

Norma

emisji spalin:

Pojemność

silnika w cm3:

Utrata wartości

(wdgł. opinii biegłego):

Wysokość akcyzy wyniesie

-

Tabela proponowanych stawek bazowych
Pojemność silnika cm3 Rok produkcji samochodu (Norma emisji spalin)

Od 2016

(EURO 6)

2010 - 2015

(EURO 5)

2005 - 2009

(EURO 4)

2004 i starsze

(EURO 3 i starsze)

poniżej 1200 1 000 2 000 2 300 3 500
1200 - 1499 1 500 2 400 2 550 8 000
1500 - 1999 1 950 3 120 3 320 10 000
2000 - 2499 9 000 18 000 20 700 29 000
2500 - 2999 14 000 25 000 32 000 40 000
3000 - 3499 20 000 36 000 46 000 57 000
3500 - 3999 27 000 42 000 62 000 76 000
4000 i powyżej 35 000 55 000 80 000 98 000
Tabela deprecjacji

Okres deprecjacji

(czas liczony w miesiącach od pierwszej rejestracji)

Współczynnik Deprecjacji
poniżej 1 0
od 1 do 2 0,03
od 3 do 4 0,08
od 5 do 6 0,12
od 7 do 12 0,18
od 13 do 24 0,25
od 25 do 36 0,35
od 37 do 48 0,45
od 49 do 60 0,55
od 61 do 72 0,60
od 73 do 84 0,65
od 85 do 96 0,70
od 97 do 108 0,75
od 109 do 120 0,78
od 121 do 132 0,82
od 133 do 144 0,84
od 145 do 156 0,86
od 157 do 168 0,88
169 i powyżej 0,90
Tabela dodatkowej deprecjacji
Stopień ponadnormatywnej utraty wartości samochodu w stosunku do współczynnika deprecjacji Dodatkowy współczynnik deprecjacji
do 10% 0
11% - 20% 0,05
21% - 30% 0,07
31% - 40% 0,09
41% - 50% 0,11
powyżej 50% 0,13

Wzór do obliczania

P = S x [1-(D+DD)]

gdzie:

P - kwota akcyzy wyrażona w PLN

S - stawka bazowa akcyzy

D - współczynnik deprecjacji

DD - dodatkowy współczynnik deprecjacji

ogłoszenia Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.